Skip to content

You are here:Начало arrow Услуги arrow HПО
Неправителствени и професионални организации

Организационно развитие

  • Това е основният ни фокус в услугите за неправителствените и професионалните организации. Въпреки, че обикновено те са добре запознати с принципите на доброто управление и добрата екипна работа, много често не разполагат с достатъчно чове?ки ресурс за изграждане на стабилна и финансово устойчива организация. Понякога първоначалният период на растеж и ентусиазъм преминава в неудовлетворение и несигурност или рутинно изпълнение на задачите без връзка с първоначалната мисия на организацията. Това, което можем да предложим, е на?ия дългогоди?ен опит в неправителствения сектор и на?ата убеденост, че ефективното функциониране на структурите на гражданското общество е небходимо и възможно.

Стратегическо и бизнес планиране

  • Методологията за планиране с участие на заинтересованите страни, която прилагаме, ще ви помогне да изработите планове за развитие, които се подкрепят от персонала ви, от хората, чиито интереси защитавате и от институциите. Бизнес планирането, от друга страна, ще ви даде реална възможност да прецените с какви ресурси разполагате и как да привлечете допълнителни средства за ва?ите дейности.     

 Подобряване на комуникацията

  • Тук предлагаме разработване на застъпнически и комуникационни стратегии и обучения за ефективни връзки с медиите и заинтересованите страни, които ще изградят положителен образ на ва?ата организация. 
 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екипът на „Проджект Спейс” демонстрира гъвкавост и компетентност във всеки един от етапите на подготовката на проекта, който разработихме съвместно за финансиране от ЕС: събиране на..."

Милчо Енев, Комисар, Началник отдел „Охранителна полиция”, Министерство на вътре?ните работи